Hosťovská prednáška: Charles Sabatos – Hraničný orientalizmus v literatúrach strednej a východnej Európy

Pozývame na hosťovskú prednášku spojenú s prezentáciou najnovšieho čísla časopisu World Literature Studies 1/2018.

CHARLES SABATOS (Assoc. Prof., Yeditepe University, Istanbul)

Hraničný orientalizmus v literatúrach strednej a východnej Európy

KEDY: v stredu 13. júna 2018 o 15:00

KDE: v zasadačke Ústavu svetovej literatúry SAV na novej adrese Dúbravská cesta 9 (po vstupe do areálu SAV hneď doprava), Bratislava

(podujatie bude v slovenčine)

obalka WLS 1 2018