Ľudia – Publikácie

Guimard, Terézia

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:
Publikácie za rok 2024:
  • GUIMARD, Terézia. Bertrand Westphal a teória geokritiky (úvodné poznámky k téme) = Bertrand Westphal and the theory of geocriticism. In Slovenská literatúra : revue pre literárnu vedu, 2024, roč. 71, č., s. 169-178. (2023: 0.1 - IF, 0.157 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0037-6973. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/slovlit.2024.71.2.7 Typ: ADNA
Späť