Ľudia – Publikácie

Rybárová, Silvia

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:
Publikácie za rok 2024:
  • RYBÁROVÁ, Silvia. Ako nemlčať. In Knižná revue, 2024, roč. 34, č. 3, s. 16-17. ISSN 1210-1982. Typ: BDF
  • RYBÁROVÁ, Silvia. Zabudnutá feministka Suzanne Noël : Slimani, Leila - Oubrerie, Clement. 2022. Ruční práce. Praha: Argo. Preložila Katarína Horňáčková. In Glosolália : Rodovo orientovaný časopis, 2024, roč. 13, č. 1, s 13-16. ISSN 1338-7146. Recenzia na: Ruční práce / Clément Oubrerie, Leïla Slimani. - Praha : Argo, 2022. - ISBN 978-80-257-3851-1. Typ: EDI
Späť