Pracovníčky a pracovníci

Pašteková, Soňa doc. PhDr., CSc.

samostatná vedecká pracovníčka
Tel.: 02/5443 1995
Doc. PhDr. Soňa Pašteková, CSc. (1960) pôsobí ako samostatná vedecká pracovníčka v Ústave svetovej literatúry SAV v Bratislave, kde sa venuje literárnej teórii a historiografii, výskumu dejín literatúry so zameraním na obdobie ruskej literárnej moderny a avantgardy, otázkam recepcie a dejín umeleckého prekladu z ruskej literatúry na Slovensku, tvorbe hesiel z oblasti literatúry a literárnej vedy do odborných slovníkov, encyklopédií a ústavného projektu Hyperlexikón literárnovedných pojmov, aktuálne téme ruského formalizmu v súvislosti s postavením Mikuláša Bakoša v slovenskej literárnej vede, otázkam literárnych mýtov 20. storočia na pozadí traumatickej a posttraumatickej kultúrnej pamäti v európskych literatúrach.
Späť