Pracovníčky a pracovníci

Kelbert Rudan, Eugenia , PhD

vedecká pracovníčka
Translatologička a výskumná pracovníčka Dr. Eugenia Kelbert Rudan pracuje v Ústave svetovej literatúry SAV, v. v. i., na 5-ročnom projekte Translation and cross-lingual stylistic transfer: Towards a theory of language contact in literature, ktorý získala v programe SAV IMPULZ. Predtým získala postdoktorandské štipendium Leverhulme v Britskom centre pre literárny preklad na University of East Anglia a zároveň pôsobila ako odborná asistentka na Vysokej škole ekonomiky v Moskve (v súčasnosti na prerušenom úväzku). Študovala filozofiu a translatológiu na Sorbonne, francúzsku a nemeckú filológiu v Oxforde a porovnávaciu literatúru na Yale. Za svoju dizertáciu Acquiring a Second Language Literature: Patterns in Translingual Writing from Modernism to the Moderns (2015) pod vedením Hauna Saussyho a Vladimíra Alexandrova získala cenu Charlesa Bernheimera od Americkej asociácie porovnávacej literatúry. Pôsobí ako aktívna členka Centra pre multilingvizmus na Univerzite v Osle (MultiLing), Centra pre digitálne humanity DARIAH v Belehrade a ITEM CNRS (Institut de textes et manuscripts modernes) v Paríži, kde sa podieľa na vývoji kolaboratívneho nástroja pre výskum porovnávacej štylistickej analýzy Bukvik http://bukvik.litterra.net/.
Späť