Pracovníčky a pracovníci

Samostatné vedecké pracovníčky a pracovníci:
prof. PhDr. Katarína Bednárová, CSc.
e-mail: katarina.bednarova@savba.sk

prof. Mgr. Adam Bžoch, CSc.
e-mail: adam.bzoch@savba.sk

doc. Mgr. Róbert Gáfrik, PhD.
e-mail: robert.gafrik@savba.sk

Mgr. Judit Görözdi, PhD.
e-mail: judit.gorozdi@savba.sk

prof. PhDr. Mária Kusá, CSc.
e-mail: maria.kusa@savba.sk

e-mail: roman.mikulas@savba.sk

e-mail: dobrota.pucherova@savba.sk

e-mail: bogumila.suwara@savba.sk

e-mail: jana.truhlarova@savba.sk

Vedecké pracovníčky a pracovníci:
PhDr. Jana Cviková, PhD.
e-mail: jana.cvikova@savba.sk

Marianna Deganutti, PhD.
e-mail: marianna.deganutti@savba.sk

doc. Mgr. Ján Jambor, PhD.
e-mail: jan.jambor@savba.sk

Johannes D. Kaminski, PhD.
e-mail: j.kaminski@savba.sk

Eugenia Kelbert Rudan, PhD.
e-mail: eugenia.kelbert@savba.sk

Mgr. Eva Kenderessy, PhD.
e-mail: eva.kenderessy@savba.sk

Lucija Mandić, mag. prim. knjiž. in mag. slov.
e-mail: lucija.mandic@savba.sk

Mgr. Silvia Rybárová, PhD.
e-mail: silvia.rybarova@savba.sk

Mgr. Igor Tyšš, PhD.
e-mail: igor.tyss@savba.sk

Mgr. Ján Živčák, PhD.
e-mail: jan.zivcak@savba.sk

Emeritný pracovník a pracovníčka:

prof. PhDr. Ladislav Franek, CSc.
e-mail: usvlfra@savba.sk

PhDr. Libuša Vajdová, CSc.
e-mail: vajdovalibusa@gmail.com

Interné doktorandky a doktorand:

e-mail: natasaburcinova@gmail.com

Mgr. Terézia Guimard
e-mail: terezia.guimard@savba.sk

Mgr. Alena Ružbaská
e-mail: alena.ruzbaska@savba.sk

Mgr. Adam Škrovan
e-mail: adam.skrovan@savba.sk

Mgr. Natália Tyšš Rondziková
e-mail: natalia.rondzikova@savba.sk

Odborný pracovník edičného úseku:
Mgr. Peter Zlatoš, PhD.
e-mail: peter.zlatos@savba.sk

Sekretariát:
Mgr. Ingrid Synaková
e-mail: ingrid.synakova@savba.sk

Knihovníčka:
Monika Bugárová
e-mail: monika.bugarova@savba.sk