Pracovníčky a pracovníci

Pucherová, Dobrota Dr., D.Phil.

Samostatný vedecký pracovník
Tel.: 02/5443 1995
Hlavné oblasti výskumu:
Vo svojom výskume sa zaoberám predovšetkým africkou a afro-európskou literatúrou v angličtine, najmä v súvislosti s teóriami národnej, rodovej a rasovej identity, migrácie, diaspóry, kozmopolitizmu a spoločenskej angažovanosti. Okrem toho sa venujem aj teorizácii stredo-východnej Európy ako postkoloniálneho priestoru a ako postkolonializmus mení literárnu komparatistiku.

Osobná webová stránka: https://sav-sk.academia.edu/DobrotaPucherova

Bibliografia najdôležitejších prác:

Postcolonial Europe? Essays on Post-Communist Literatures and Cultures. Ed. Dobrota Pucherová and Róbert Gáfrik. Leiden-Boston: Brill Rodopi, 2015. ISBN 978-9-004-30384-3

Pucherová, Dobrota. The Ethics of Dissident Desire in Southern African Writing. Literaturen und Kunst Afrikas 2. Trier: Wissenschaftlicher Verlag, 2011. ISBN 978-3-86821-337-9

Moving Spirit: The Legacy of Dambudzo Marechera in the 21st Century. Ed. by Julie Cairnie and Dobrota Pucherova. Berlin: LIT-Verlag, 2012. ISBN 978-3-643-90215-3

Pucherová, Dobrota. ‘Trauma and Memory of Soviet Occupation in Slovak (Post-) Communist Literature’, in Postcolonial Europe? Essays on Post-Communist Literatures and Cultures, ed. D. Pucherová a R. Gáfrik (Leiden-Boston: Rodopi, 2015, ISBN 9789004303843), pp. 139-159.

Pucherová, Dobrota. Desire, pleasure and freedom in Butterfly Burning. In: Emerging Perspectives on Yvonne Vera, ed. Pauline Dodgson-Katiyo and Helen Cousins. Trenton, NJ: Africa World Press, 2012, s. 185-202.

Pucherová, Dobrota. Islam, Tradition and Modernity in the Work of Two Somali Writers: Nuruddin Farah and Ayaan Hirsi Ali. English Studies in Africa 59.2 (October 2016). Forthcoming.

Pucherová, Dobrota. Reimagining the Other: The Politics of Friendship in three 21st-Century South African Novels. In: Journal of Southern African Studies, 2009, roč. 35, č. 4, s. 929-944

Pucherová, Dobrota. A Romance that Failed: Bessie Head and Black nationalism in 1960’s South Africa. Research in African Literatures, 2011, roč. 42, č. 2, s. 105-124.

Pucherová, Dobrota. Land of My Sons: Black Consciousness Poetry in South Africa and the Politics of Gender. Journal of Postcolonial Writing, 45.3 (2009), s. 331-340

Pucherová, Dobrota. “A Continent Learns to Tell Its Story at Last”: Notes on the Caine Prize. Journal of Postcolonial Writing, 48.1 (2012), s. 13-25.

Pucherová, Dobrota. Enlightenment, Modernity and Radical Cosmopolitanism: Autobiographies by two Somali Women. Women: A Cultural Review, 24.1 (2013), s. 1-25.

Podrobný životopis je možné stiahnuť tu.

Späť