Pracovníčky a pracovníci

Görözdi, Judit Mgr., PhD.

Riaditeľka
Tel.: 02/5443 1995
Hlavné oblasti výskumu:

Hungaristika, súčasná maďarská próza (teória, dejiny, recepcia, preklad)

Podrobný životopis je možné stiahnuť tu.

Hlavné publikácie:

GÖRÖZDI, Judit. Ungarische Gegenwartsliteratur in slowakischer und andersssprachiger Rezeption. Preložil Roman Mikuláš. In Kultur im Transfer : Komparatistik in der Slowakei. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2016, s. 57-77. ISBN 978-3-631-64348-8.

GÖRÖZDI, Judit. Két kultúrában – vice versa. Magyar-szlovák és szlovák-magyar átmenetek Závada Pál Jadviga párnája és Veronika Šikulová Menettérti c. regényeiben és fordításaikban. In Átmenetdiskurzusok. Irodalom- és kultúrtörténeti tanulmányok. – Bukarest ; Kolozsvár : Sepsiszentgyörgy : RHT Kiadó – Erdélyi Múzeum Egyesület, 2015, s. 19-31. ISBN 978-606-93872-3-8.

GÖRÖZDI, Judit. Dejinnosť v románoch Pétera Esterházyho. In World Literature Studies, 2014, roč. 6 [23], č. 2, s. 36-52. ISSN 1337-9690.

GÖRÖZDI, Judit. Illetékességet nyerni önmagunk fölött : az Emlékiratok könyve mint identitásnarratíva. In Alföld, 2012, roč. 63, č. 5, s. 82-98. ISSN 0401-3174.

Priestory vnímania : o tvorbe Pétera Nádasa. Editorka Judit Görözdi. Bratislava : Kalligram : Ústav svetovej literatúry SAV, 2011. 119 s. ISBN 978-80-8101-482-6.

GÖRÖZDI, Judit. Figúry odmlčania v próze Miklósa Mészölya. Bratislava : Ústav svetovej literatúry SAV : SAP Slovac Academic Press, 2010. 124 s. ISBN 978-80-8095-062-0.

Tvorivosť literárnej recepcie / Az irodalmi recepció kreativitása. Zostavili Judit Görözdi, Gabriela Magová. Bratislava : Ústav svetovej literatúry SAV : Veda, 2008. 284 s. Colloquia litteraria erudita, II. ISBN 978-80-224-1030-4.

GÖRÖZDI, Judit. Hangyasírás, csillagmorajlás: elhallgatásalakzatok Mészöly Miklós írásmüvészetében. Bratislava: Kalligram, 2006. 112 s. ISBN 80-7149-771-1.

Späť