Pracovníčky a pracovníci


Vedúca vedecká pracovníčka:
prof. PhDr. Mária Bátorová, DrSc.
e-mail: maria.batorova@savba.sk

Samostatné vedecké pracovníčky a pracovníci:
prof. PhDr. Katarína Bednárová, CSc.
e-mail: katarina.bednarova@savba.sk

prof. Mgr. Adam Bžoch, CSc.
e-mail: adam.bzoch@savba.sk

prof. PhDr. Ladislav Franek, CSc.
e-mail: ladislav.franek@savba.sk

doc. Mgr. Róbert Gáfrik, PhD.
e-mail: robert.gafrik@savba.sk

Mgr. Judit Görözdi, PhD.
e-mail: judit.gorozdi@savba.sk

prof. PhDr. Mária Kusá, CSc.
e-mail: maria.kusa@savba.sk

e-mail: roman.mikulas@savba.sk

e-mail: sona.pastekova@savba.sk

e-mail: dobrota.pucherova@savba.sk

e-mail: bogumila.suwara@savba.sk

e-mail: jana.truhlarova@savba.sk

e-mail: libusa.vajdova@savba.sk

Vedecké pracovníčky a pracovníci:
PhDr. Jana Cviková, PhD.
e-mail: jana.cvikova@savba.sk

doc. Mgr. Ján Jambor, PhD.
e-mail: jan.jambor@savba.sk

Mgr. Eva Kenderessy, PhD.
e-mail: eva.kenderessy@savba.sk

Mgr. Silvia Rybárová, PhD.
e-mail: silvia.rybárová@savba.sk

Mgr. Igor Tyšš, PhD.
e-mail: igor.tyss@savba.sk

Interné doktorandky:
Mgr. Nataša Burcinová Hromová

e-mail: natasaburcinova@gmail.com

Mgr. Judit Dobrá
e-mail: judita.dobra@savba.sk

Mgr. Zuzana Kopecká
e-mail: zuzana.kopecka@savba.sk

Kristína Kállayová, MA
e-mail: k.kallayova@gmail.com

Mgr. Lenka Kubriczká
e-mail: lenka.kubriczka@savba.sk

Mgr. Natália Rondziková
e-mail: natalia.rondzikova@savba.sk

Mgr. Michaela Šašinková
e-mail: michaela.sasinkova@savba.sk

Odborná pracovníčka:
Mgr. Eva Andrejčáková
e-mail: eva.andrejcakova@savba.sk

Sekretariát:
Mgr. Ingrid Synaková
e-mail: ingrid.synakova@savba.sk

Knihovníčka:
Monika Bugárová
e-mail: monika.bugarova@savba.sk

//skript nacitava pracovnikov z XML (verzia 6/2016)

//************************** konfiguracia *****************************
//cislo organizacie pre ktoru sa vypisu pracovnici
$institute_no = “66”;
//*********************************************************************

//kompletna adresa pre XML
$requrl = “https://www.sav.sk/export/staff.php?institute_no=”.$institute_no.”&charset=”.$charset.”&user_no=”.$_GET[‘user_no’];
$record = 0;

//nacitanie exportu
$ch = curl_init($requrl);
curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, 0);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
$out = curl_exec($ch);
curl_close($ch);

//PHP funkcia na parsovanie z XML
$xml = simplexml_load_string($out);

//vypis
//if (!$_GET[‘user_no’]) echo ”

“;
foreach ($xml as $value) {if((string)$value->title_last) $dot = “, “; else unset($dot);//vypis do html
if ($_GET[‘user_no’]) {
if ((string)$value->photo) {
$photo_sav_url=”http://www.sav.sk/uploads/users/”.$value->photo;
}
else {
$photo_sav_url=$value->photo_url;
}
echo ”
“;
echo ”

“.$value->name_last.”, “.$value->name_first.” “.$value->title_first.$dot.$value->title_last.”

“;
if ((string)$value->position_sk) echo ”

“.$value->position_sk.”

“;
if ((string)$value->http) echo ”

“;
if ((string)$value->email) echo ”

“;
if ((string)$value->phone) echo ”

Tel.: “.$value->phone.”

“;
if ((string)$value->fax) echo ”

Fax: “.$value->fax.”

“;
if ((string)$value->cv_sk_file) echo ”

“;
echo ”

“;
if ((string)$value->cv_sk AND !(string)$value->cv_sk_file) echo ”
“.$value->cv_sk.””;echo ”

“;echo “Späť“;
} /*else {
if ((string)$value->publication_author_id) $publication_author_line = “&publication_author_id=”.$value->publication_author_id;
else unset($publication_author_line);echo ”
“; echo “”;
echo ”
“.$value->email.”“;
echo ”
“.$value->phone.””;
echo “”;
}*/}
//if (!$_GET[‘user_no’]) echo ”

Meno / Pozícia E-mail Telefón
“.$value->name_last.”, “.$value->name_first.” “.$value->title_first.$dot.$value->title_last.”

“.$value->position_sk.”

“;

?>