Pracovníčky a pracovníci

Vedúca vedecká pracovníčka:
prof. PhDr. Mária Bátorová, DrSc.
e-mail: maria.batorova@savba.sk

Samostatné vedecké pracovníčky a pracovníci:
prof. PhDr. Katarína Bednárová, CSc.
e-mail: katarina.bednarova@savba.sk

prof. Mgr. Adam Bžoch, CSc.
e-mail: adam.bzoch@savba.sk

doc. Mgr. Róbert Gáfrik, PhD.
e-mail: robert.gafrik@savba.sk

Mgr. Judit Görözdi, PhD.
e-mail: judit.gorozdi@savba.sk

Johannes D. Kaminski, PhD.
e-mail: j.kaminski@savba.sk

prof. PhDr. Mária Kusá, CSc.
e-mail: maria.kusa@savba.sk

e-mail: roman.mikulas@savba.sk

e-mail: sona.pastekova@savba.sk

e-mail: dobrota.pucherova@savba.sk

e-mail: bogumila.suwara@savba.sk

e-mail: jana.truhlarova@savba.sk

Vedecké pracovníčky a pracovníci:
PhDr. Jana Cviková, PhD.
e-mail: jana.cvikova@savba.sk

doc. Mgr. Ján Jambor, PhD.
e-mail: jan.jambor@savba.sk

Mgr. Eva Kenderessy, PhD.
e-mail: eva.kenderessy@savba.sk

Mgr. Silvia Rybárová, PhD.
e-mail: silvia.rybarova@savba.sk

Mgr. Igor Tyšš, PhD.
e-mail: igor.tyss@savba.sk

Interné doktorandky:

e-mail: natasaburcinova@gmail.com

Mgr. Judit Dobrá
e-mail: judita.dobra@savba.sk

Mgr. Lenka Kubriczká
e-mail: lenka.kubriczka@savba.sk

Mgr. Natália Rondziková
e-mail: natalia.rondzikova@savba.sk

Mgr. Michaela Šašinková
e-mail: michaela.sasinkova@savba.sk

Odborná pracovníčka:
Mgr. Eva Andrejčáková
e-mail: eva.andrejcakova@savba.sk

Sekretariát:
Mgr. Ingrid Synaková
e-mail: ingrid.synakova@savba.sk

Knihovníčka:
Monika Bugárová
e-mail: monika.bugarova@savba.sk