Kontakt

Adresa:

Ústav svetovej literatúry SAV
Konventná 13
811 03 Bratislava

Tel.: 00421 2 5443 1995
Fax: 00421 2 5443 1995
E-mail: usvlust@savba.sk