Kontakt

Ústav svetovej literatúry SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava

Tel.: 00421 2 5443 1995
E-mail: usvlust@savba.sk