IMG_5188

Prof. PhDr. Mária Bátorová, DrSc. spomína na príjemnú spoluprácu v Nemecku. V rokoch 1995 – 1998 pôsobila ako hosťujúca docentka na Univerzite v Kolíne nad Rýnom. Jej nástupcom bol docent Milan Žitný, ktorý pôsobil v rokoch 1998 – 2003 ako lektor slovenského jazyka a literatúry na univerzite v Kolíne nad Rýnom.