IMG_5175

„Okrem lyriky sa Milan venoval hádam všetkým literárnym formám, prekladal beletristickúprózu, drámu i esejistické, resp. odborné texty. Jeho najdôležitejšie prekladateľské výkony patria k trvalým hodnotám slovenskejkultúry,“ vyjadril sa literárny vedec , germanista Ladislav Šimon. Vo svojej sonde do diela Milana žitného píše: „Môžeme konštatovať nielen to, že bol naslovovzatým odborníkom, aleaj to, že bol renesančným človekom.“