List of Publications

Publications in 2021

Publications containing information from an online database of the Central Library of SAS.

Select year reporting publications:
  • BEDNÁROVÁ, Katarína. Výpovedná hodnota archívnych materiálov pre výskum dejín prekladu : poznámky na okraj dejín prekladu z francúzskej literatúry (1750 – 1918) = Informative value of archival material for the research of translation history: marginalia on the history of translation of French literature (1750 – 1918). In Archívny výskum (textov) v interdisciplinárnych súvislostiach. – Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, 2021, s. 74-107. ISBN 978-80-558-1677-7. (VEGA č. 2/0166/19 : Preklad ako súčasť dejín kultúrneho priestoru III. Preklad a prekladanie – texty, osobnosti, inštitúcie v interdisciplinárnych a transdisciplinárnych vzťahoch) Typ: AEDA
  • DOBRÁ, Judit. “The Experience of Change”: Hungarian Literature in the First Czechoslovak Republic. In Literary Canon Formation as Nation-Building in Central Europe and the Baltics : 19th to Early 20th Century. – Leiden ; Boston : Brill, 2021, s. 152-161. ISBN 978-90-04-39839-9. Dostupné na: https://doi.org/10.1163/9789004457713_010 Typ: AECA
  • GÖRÖZDI, Judit. Doslov. In KRASZNAHORKAI, László. Melanchólia vzdoru ; z maďarčiny preložila Gabriela Magová. – Bratislava : Brak, 2020, s. 409-419. ISBN 978-8089921-33-1. Typ: BEF
  • Archívny výskum (textov) v interdisciplinárnych súvislostiach. Zostavili Edita Gromová, Natália Rondziková a Igor Tyšš. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, 2021. 149 s. ISBN 978-80-558-1677-7 (VEGA č. 2/0166/19 : Preklad ako súčasť dejín kultúrneho priestoru III. Preklad a prekladanie – texty, osobnosti, inštitúcie v interdisciplinárnych a transdisciplinárnych vzťahoch) Typ: FAI
  • KOPECKÁ, Zuzana. Introspektívny rozmer literárnej moderny = Introspective Aspect of Literary Modernism. In Stredoeurópske pohľady : časopis pre jazyk, literatúru, kultúru a médiá, 2020, roč. 2, č. 2, s. 35-46. ISSN 2644-6367. Dostupné na: https://doi.org/10.17846/CEV.2020.02.2.35-46 Typ: ADFB
  • KUSÁ, Mária. Využitie archívnych materiálov pri príprave slovníka (slovenských) prekladateľov = Use of archival material in compiling the dictionary of (Slovak) literary translators. In Archívny výskum (textov) v interdisciplinárnych súvislostiach. – Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, 2021, s. 62-73. ISBN 978-80-558-1677-7. (VEGA č. 2/0166/19 : Preklad ako súčasť dejín kultúrneho priestoru III. Preklad a prekladanie – texty, osobnosti, inštitúcie v interdisciplinárnych a transdisciplinárnych vzťahoch) Typ: AEDA
  • TYŠŠ, Igor. Archívny výskum (textov) v interdisciplinárnych súvislostiach : úvodné poznámky a glosy = Archival research (of texts) in-between disciplines: introductory remarks and glosses. In Archívny výskum (textov) v interdisciplinárnych súvislostiach. – Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, 2021, s. 8-19. ISBN 978-80-558-1677-7. (VEGA č. 2/0166/19 : Preklad ako súčasť dejín kultúrneho priestoru III. Preklad a prekladanie – texty, osobnosti, inštitúcie v interdisciplinárnych a transdisciplinárnych vzťahoch) Typ: AEDA
  • VAJDOVÁ, Libuša. Doba, idey, krajiny, kultúry a životy drobných ľudí v prachu archívov = The times, ideas, countries, cultures, and lives of ordinary people in the dust of archives. In Archívny výskum (textov) v interdisciplinárnych súvislostiach. – Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, 2021, s. 108-127. ISBN 978-80-558-1677-7. (VEGA č. 2/0166/19 : Preklad ako súčasť dejín kultúrneho priestoru III. Preklad a prekladanie – texty, osobnosti, inštitúcie v interdisciplinárnych a transdisciplinárnych vzťahoch) Typ: AEDA