People

Leading Researcher:
prof. PhDr. Mária Bátorová, DrSc.
e-mail: maria.batorova@savba.sk

Senior Researchers:
doc. PhDr. Katarína Bednárová, CSc.
e-mail: katarina.bednarova.60@gmail.com

prof. Mgr. Adam Bžoch, CSc.
e-mail: adam.bzoch@savba.sk

prof. PhDr. Ladislav Franek, CSc.
e-mail: ladislav.franek@savba.sk

doc. Mgr. Róbert Gáfrik, PhD.
e-mail: rgafrik@yahoo.com

Mgr. Judit Görözdi, PhD.
e-mail: gorozdi@nextra.sk

prof. PhDr. Mária Kusá, CSc.
e-mail: masa.kusa@azet.sk

Mgr. Eva Maliti, CSc.
e-mail: eva.maliti@savba.sk

e-mail: roman.mikulas@savba.sk

e-mail: sona.pastekova@savba.sk

e-mail: dobrota.pucherova@savba.sk

e-mail: bogumila.suwara@savba.sk

e-mail: jana.truhlarova@savba.sk

e-mail: libusa.vajdova@savba.sk

e-mail: jan.zambor@savba.sk

Researchers:
PhDr. Jana Cviková, PhD.
e-mail: jana.cvikova@savba.sk

Mgr. Eva Kenderessyová, PhD.
e-mail: eva.kenderessy@savba.sk

PhD Students:
Mgr. Krištof Anetta, MSc.
e-mail: kristof.anetta@gmail.com

Mgr. Nataša Burcinová
natasaburcinova@gmail.com

Mgr. Barbora Čaputová
barbora.caputova@gmail.com

Mgr. Judit Dobrá
e-mail: dobryjudit@gmail.com

Mgr. Natália Dukátová

e-mail: bioilusion15@gmail.com

Mgr. Tamara Šimončíková Heribanová

e-mail: heribanova@yahoo.de

Mgr. Zuzana Chrenková
e-mail: chrenkova20@uniba.sk

Kristína Kállayová, MA
e-mail: k.kallayova@gmail.com

Mgr. Lenka Kubriczká
e-mail: lenka.kubriczka@savba.sk

Mgr. Natália Rondziková
e-mail: natalia.rondzikova@savba.sk

Research assistants:
PaedDr. Veronika Čejková
e-mail: veronika.cejkova@savba.sk

Mgr. Margareta Kontrišová
e-mail: margareta.kontrisova@savba.sk

Secretary:
Mgr. Ingrid Synaková
e-mail: ingrid.synakova@savba.sk

Librarian:
Monika Bugárová
e-mail: monika.bugarova@savba.sk