Bogumiła Suwara: „Transhumánne umenie“ ako súčasť diskusií o post- a transhumanizme

Plagát - prednáškaSrdečne pozývame na prednášku Mgr. Bogumiły Suwary, PhD. s názvom „Transhumánne umenie“ ako súčasť diskusií o post-  a  transhumanizme z cyklu Z literárnovednej dielne. Prednáška sa bude zameriavať na tri okruhy otázok: Kto má radšej termín „posthumanizmus“ a komu viac vyhovuje „transhumanizmus“? Aké sú základné predstavy a presvedčenia iniciátorov transhumánneho hnutia prezentované v texte Transhumanistickej deklarácie (The Transhumanist Declaration)? Aké aspekty transhumanizmu mapujú vo svojej tvorbe Olga Tokarczuk, Maja Smrekar a Patricia Piccinini?

KEDY: 15. január 2020 o 14:00
KDE: zasadačka Ústavu svetovej literatúry SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava (areál SAV na Patrónke)

Bogumiła Suwara prednášala na Jagelovskej univerzite v Krakowe, na Masarykovej univerzite v Brne a na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Na pôde Ústavu svetovej literatúry SAV pracovala v niekoľkých translatologických grantových projektoch zameraných na skúmanie teórie a dejín prekladu na Slovensku (B. Suwara: O preklade bez prekladu). Neskôr iniciovala v Ústave svetovej literatúry skúmanie viacerých aspektov elektronickej literatúry, digitálnej kultúry, interfejsov literatúry, hybridizácie textu a obrazu, vizualizácie akademických publikácií (B. Suwara, ed.: Staré a nové interfejsy literatúry; B. Suwara a Z. Husárová, eds.: V sieti strednej Európy. Nielen o elektronickej literatúre). Pre tento výskum získala v rokoch 2007 až 2017 podporu vedeckej agentúry VEGA na realizáciu niekoľkých kolektívnych medzirezortných grantových projektov.

Prednáška „Transhumánne umenie“ ako súčasť diskusií o post-  a  transhumanizme je realizovaná v rámci výskumu pre kolektívny grantový projekt Analýza multidimenzionálnej podoby trans- a post-humanizmu (APVV-17-0064).