Prof. Mgr. Adam Bžoch, CSc.: Sociologické prístupy k literatúre

Srdečne pozývame na pracovný seminár v rámci doktorandského štúdia prof. Mgr. Adama Bžocha, CSc. s názvom Sociologické prístupy k literatúre.

KEDY: streda 10. marca 2019 o 10:00

KDE: zasadačka Ústavu svetovej literatúry SAV,  Dúbravská cesta 9, Bratislava (areál SAV na Patrónke)