17-min

Prof. PhDr. Mária Bátorová DrSc. založila v roku 2011 komparatistické pracovisko Kabinet Dionýza Ďurišina pri Ústave filologických štúdií PdF UK a edíciu Komparatistické štúdie. Na fotografii s pani Máriou Ďurišinovou, vdovou po literárnom teoretikovi a komparatistovi Dionýzovi Ďurišinovi.

Prof. PhDr. Mária Bátorová DrSc. založila v roku 2011 komparatistické pracovisko Kabinet Dionýza Ďurišina pri Ústave filologických štúdií PdF UK a edíciu Komparatistické štúdie. Na fotografii s pani Máriou Ďurišinovou, vdovou po literárnom teoretikovi a komparatistovi Dionýzovi Ďurišinovi.