20

Zľava doprava: doc. PhDr. Viera Vilhanová, DrSc., (Ústav orientalistiky SAV), prof. PhDr. Mária Bátorová, DrSc., (Ústav svetovej literatúry SAV), PhDr. Marián Gálik, DrSc., Mgr. Daniela Zhang Cziráková, PhD., (Ústav orientalistiky SAV), Dr. Dobrota Pucherová, D.Phil, (Ústav svetovej literatúry SAV)

Zľava doprava: doc. PhDr. Viera Vilhanová, DrSc., (Ústav orientalistiky SAV), prof. PhDr. Mária Bátorová, DrSc., (Ústav svetovej literatúry SAV), PhDr. Marián Gálik, DrSc., Mgr. Daniela Zhang Cziráková, PhD., (Ústav orientalistiky SAV), Dr. Dobrota Pucherová, D.Phil, (Ústav svetovej literatúry SAV)